FacebookTwitter

Bor Madeni

By on Haz 28, 2015

Bor minerallerinin bu denli önemli olmasının nedeni hiç kuşkusuz içerdikleri bor elementinin kimi özellikleriyle ilişkili. Bor elementi, periyodik tabloda “B” simgesiyle gösteriliyor; atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81, yoğunluğu 2,84 gr/cm3, ergime noktası 2200°C ve kaynama noktası 2250°C, siyah renkte, metalle ametal arası özelliklere sahip, metalik bir iletkenden çok, bir yarıiletken. Borun, yerkabuğunun ve sularının başlıca elementlerinden olduğu söylenemez; ortalama olarak 3-20 ppm değerinde. Ancak pek çok kayaç ve sıvının ikincil önemli bileşeni. Aslında bor, oldukça ilginç bir element. Doğada tek başına bulunmuyor. Oksijenle bağ kurmaya yatkın olduğundan pek çok değişik oksijen bileşimi oluşturuyor. Basitten karmaşığa, sonsuz sayıda değişik molekül yapılarına sahip olabilen bu bor-oksijen bileşimlerine bilim dünyasında “borat”...

Çanakkale’de Yaralıların Nakli

By on Mar 18, 2015

Çanakkale Muharebeleri 19 Şubat 1915 tarihinde Boğaz’ın İngiliz ve Fransız donanmasının 8 muharebe gemisi tarafından bombalanması ile başlar. Denizden nihai taarruz ise 16 muharebe gemisi ile 18 Mart 1915 günü yapılır. İngiltere ve müttefiklerinin Boğaz’ı geçmek için ikinci girişimi ise kara harekâtı ile olur. 25 Nisan 1915 sabahı 75.000 kişilik kuvvetin Gelibolu Yarımadası’nın muhtelif sahillerine aynı anda yaptığı çıkarma harekâtı karşısında Osmanlı birliklerinin savunma ve karaya çıkan birlikleri karaya yerleşmeden söküp atmak için yaptığı taarruzlar büyük kayıplara neden olur. Arıburnu’nda 27. ve 57. alayların, Seddülbahir’de ise 26. ve 25. alayların savunması ve taarruzu ağır zayiatla sonuçlanır. Çıkarmayı takip eden ilk haftanın toplam zayiatı (şehit, yaralı ve esirler...

Balı Sadece Arılar Üretir

By on Mar 12, 2015

Gerçek bal, arıların çiçek nektarlarını toplamasıyla ve hiçbir dış müdahale görmeden üretilir. Balın kalitesini (hileli olup olmadığını, ilaç kalıntısı içerip içermediğini) sadece balın tadından, kokusundan ya da görüntüsünden anlamak mümkün olmaz. Balın kalitesi, ancak yapısının birtakım özel laboratuvar yöntemleriyle ve uzman kişilerce analiz edilmesiyle anlaşılır. Balı Sadece Arılar Üretir. Doğal, faydalı ve tatlı bir gıda olan balın tam olarak ne zaman ve nasıl keşfedildiğini bilmiyoruz, ama arıların yaklaşık 30 milyon yıldır var olduğunu, o günden beri de bal yaptığını biliyoruz. Arılar çiçeklerden, meyve tomurcuklarından veya bazı ağaçların gövdesinde yaşayan böceklerin salgılarından toplayarak yuttukları nektarı (bitki özü) bal midesi denilen...

Ergün Diler | Savaş Çoktan Başladı

By on Oca 20, 2015

Savaş çoktan başladı Bizde özellikle 1980 darbesinin öncesi ve sonrasında, düşünen tüm gençler kılıçtan geçirildi! Dünyayı anlama ve sorgulama gibi amaç taşıyanlar ya hapsi boyladı ya da ipin ucunda sallandı! Şanslı olanlar ise seken kurşunlardan kurtulanlardı! Kenan Paşa asla ve kat’a neden yaptığını bilmediği bir DARBEYE imza attı! Çıplak gözle bakıldığında sokaklarda çatışma, kan ve ölüm vardı! Asker sokağa inip süngüsünü gösterdiğinde olaylar bıçak gibi kesilirdi! Askerin bence en büyük hatası her olaya TAKTİKgözüyle bakması STRATEJİK düşünmeyi bir kenara atmasıydı! Oysa dünyada oyun kuranlar STRATEJİK davranırdı! Birinci, ikinci, üçüncü hamleler hesap edilir, kurdukları oyun ve oyuncuların hangi şartta nasıl...

Nuri Demirağ’ı Tanıyor muyuz?

By on Oca 5, 2013

Demirağ’ın Uçakları   (1936-1944) “Avrupa’dan, Amerika’dan lisanslar alıp uçak yapmak kopyacılıktan ibarettir. Demode tipler için lisans verilmektedir. Yeni icat edilenler ise bir sır gibi, büyük bir kıskançlıkla saklanmaktadır. Binaenaleyh kopyacılıkla devam edilirse, demode şeylerle beyhude yere vakit geçirilecektir. Şu halde Avrupa ve Amerika’nın son sistem tayyarelerine mukabil, yepyeni bir Türk tipi vücuda getirilmelidir.” ( Nuri DEMİRAĞ) İşadamı Nuri Demirağ, 1924 yılından 1933 yılına kadar yaptığı 1012 kilometre demir yolu ve fabrikalardan kazandığı parayla memleketine başka nasıl katkıda bulunacağını düşünür ve nereye yatırım yapması gerektiğini araştırmaya başlar. Türkiye’nin en çok uçak sanayisine ihtiyacı olduğuna karar verir. Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir, çünkü...