Çevre Korumada Çözüm Nükleer Enerji

İşte, 500.000 TL’lik soru: Nükleer enerji dünyayı küresel ısınmadan kurtarabilir mi? Nükleer enerji santralleri bütün ömürleri boyunca neredeyse sıfır karbon salımına neden oluyor ancak kuruluş maliyetleri çok yüksek. Çevreciler bu paranın yenilenebilir kaynaklara harcanabileceğini ileri sürüyor.


Ancak çeşitli senaryoları değerlendiren Fransa’daki Nükleer Enerji Ajansı’nın (NEA) yayımladığı yeni bir rapora göre, artan enerji talebi ve fosil yakıtların yükselen fiyatları, ülkeleri nükleer enerjiyi benimsemeye ikna edebilir. Raporda yer alan senaryolardan birincisine göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve karbon tutma teknolojisinin büyük oranda başarılı olması ve nükleer enerjinin halk tarafından onaylanma oranının düşük olması durumunda, eskiyen reaktörler biraz daha yüksek kapasiteli yeni reaktörlerle değiştirilecek ama hiç yeni nükleer santral yapılmayacak.
Nükleer Enerji Ajansı (NEA), 2007’de yalnızca 370 GigaWatt (GW) olan dünyada kurulu nükleer enerji kapasitesinin 2050’ye kadar 580 GW’a yükseleceğini tahmin ediyor. Senaryolardan ikincisine göre, yenilenebilir kaynaklar kendilerinden beklenen üretimi gerçekleştiremeyecek ve bunun sonucunda nükleer enerjiye olan gereksinim daha da artacak. Bu durumda 2050’de dünyada nükleer enerjiyle 1400 GW elektrik üretilecek. Bir başka deyişle o gün için tahmin edilen enerji gereksiniminin %12,5’u nükleer enerjiyle karşılanacak.
Raporun sonuç bölümünde de hükümetlerin nükleer enerjiyi aşamalı olarak azaltıp azaltmayacağı değerlendirilmiş. Raporu hazırlayanlar başka kaynakların artan talebi tümüyle karşılayamayacağına inanıyor. Paris’te bulunan Cambridge Enerji Araştırmaları Ortaklığı’nda uzman olan Fabien Roques yapım hızının yavaşlığı göz önünde bulundurulduğunda 1400 GW senaryosunu gerçekçi bulmadığını ve nükleer tesislerin ana bölümlerindeki dar boğazlar düşünüldüğünde 2030’a kadar nükleer açılımın 680 GW’tan öteye gitmesinin olanaksız olduğunu
söylüyor. Fransa’da çevre kampanyalarına katılan kişiler de raporun kendilerini ikna etmediğini, hükümetin şimdiki nükleer tesisleri yenileme planının enerji gereksiniminin %10’undan çoğunu sağlayacağına inanmadıklarını, nükleer enerjiye daha çok para harcamanın pahalı ve tehlikeli bir oyalanma olacağını ve CO2 salımını azaltmak için acil eyleme geçilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Örnek bir nükleer sanatral

Bugünlerde nükleer enerji yatırımı konusunda daha çok ülkenin araştırma yaptığı görülüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) genel müdürü Muhammed El Baraday, Nükleer Enerji Ajansı’nın ellinci yıldönümünde yaptığı konuşmada elliden fazla ülkenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na nükleer enerjiyle ilgili planları olduğunu bildirdiğini; Türkiye, Mısır, Vietnam ve Nijerya’nın bu ülkeler arasında bulunduğunu söyledi ve 2020’ye kadar Çin’in nükleer kapasitesini beş kat artıracağına ve Rusya’nın aynı dönemde nükleer enerji üretimini ikiye katlayacağına işaret etti.

Site Footer